Samenwonend, maar niet getrouwd: heb je recht op de nalatenschap van jouw partner?

Bij een overlijden laat je al je spullen en spaargeld na. Als je wilt dat je nalatenschap terecht komt bij de juiste mensen is het van belang om dit goed te regelen. Dit kan bijvoorbeeld door een testament op te stellen. Echter hebben lang niet alle mensen een testament. Als er geen testament is dan geldt de wettelijke regeling. De wet schrijft voor dat bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap je partner erfgenaam is. Maar wat als je geen testament hebt, niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap bent aangegaan, maar wel een langdurige relatie hebt en samenwoont? Heb je dan ook recht op de nalatenschap van je partner?

Samenwonende partners zijn zonder iets te regelen geen erfgenamen van elkaar. Als een van de samenwonende partners overlijdt, gaat het vermogen en de bezittingen van de overledene naar de wettelijke erfgenamen. Als er kinderen zijn gaat dit naar hen, als er geen kinderen zijn dan gaat alles naar verdere familie van de overledene. Het kan zijn dat je het niet gewenst vindt dat als je overlijdt en er geen kinderen zijn, dat alles naar je familie gaat en niets naar je partner. Als trouwen, een geregisterd partnerschap aangaan of een testament opstellen geen optie is maar je toch zaken goed wilt regelen, zijn er nog enkele andere manieren om ervoor te zorgen dat je partner toch recht heeft op (een deel van) de nalatenschap.

Eén manier om toch (een deel van) de nalatenschap bij de samenwonende partner te krijgen is door het opstellen van een samenlevingsovereenkomst. Daarin kan je bijvoorbeeld een verblijvingsbeding opnemen, dat ervoor zorgt dat de inboedel mag blijven bij de langstlevende. Echter, als je een koophuis wilt nalaten is het noodzakelijk om een testament op te stellen.

Als het gaat om pensioen en je hebt een pensioenregeling bij je werkgever, dan heeft je partner vaak recht op een uitkering bij overlijden. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt aan de pensioenuitvoerder automatisch doorgegeven dat er een partner is. Maar als hier geen sprake van is moet zelf actie ondernomen worden door je partner aan te melden bij de pensioenuitvoerder. Vaak moet je dan een notariële samenlevingsovereenkomst hebben en een bepaalde periode op hetzelfde adres wonen.

Kortom, als u niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap heeft maar wel uw samenwonend partner goed achter wil laten na overlijden, is het raadzaam om het een en ander te regelen nu de wet dit niet voor u doet. Enige opties zijn om een testament of een samenlevingsovereenkomst op te stellen en je partner aan te melden bij je pensioenuitvoerder. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met TEAM Advocaten.