Thuiswerken door Corona: is de werkgever aansprakelijk voor de thuiswerkplek?

Door alle coronamaatregelen moeten heel veel mensen ineens noodgedwongen thuis werken. Steeds meer mensen beginnen echter terug te verlangen naar hun eigen werkplek op hun werklocatie. Hier zorgt de werkgever voor een goede stoel, meerdere beeldschermen, een fijn bureau, en ga zo maar door. Maar moet de werkgever nu eigenlijk ook zorg dragen over de thuiswerkplek van de werknemer?

Zorgplicht werkgever

Een werkgever heeft een zorgplicht ten opzichte van de werknemer. Dit houdt in dat de werkgever alle mogelijke voorzorgsmaatregelen neemt om bedrijfsongevallen te voorkomen. De werknemersbescherming in Nederland is vergaand en als de werkgever in een geval niet kan bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan, dan kan hij aansprakelijk gehouden worden voor de schade die de werknemer heeft geleden.

De werkgever is ook verantwoordelijk voor de werkplek van de werknemer thuis. De werkgever moet zorgen voor een goede inrichting van de werkplekken. Indien er noodgedwongen of met toestemming van de werkgever thuis wordt gewerkt, dient hij zorg te dragen voor deze thuiswerkomgeving. Verplichtingen waaraan de werkgever ten minste moet voldoen in het kader van zijn zorgplicht zijn te vinden in de Arbo regelgeving. De werkgever dient bijvoorbeeld indien nodig bepaald meubilair te verstrekken om een ergonomisch verantwoorde werkplek te creëren.

 Tips

Bent u werkgever?

Maak afspraken met elkaar. Om aansprakelijkheid van een werkgever door schending van zijn zorgplicht te voorkomen is een proactieve houding gewenst. Vraag aan uw personeel hoe hun werkomgeving eruitziet, of ze een goede bureaustoel en tafel hebben om aan te werken en of ze genoeg rustmomenten nemen op een dag. U kunt zo nodig aangeven dat er sprake is van een ongezonde werksituatie en hierbij te hulp schieten bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van meubilair van kantoor.

Bent u werknemer?

Als u geen goede thuiswerkplek heeft, is aan te raden contact op te nemen met uw werkgever. U kunt de mogelijkheden bespreken bijvoorbeeld voor het tot terbeschikkingstelling van meubilair om zo uw werkomgeving te verbeteren. Daarnaast kunt u andere problemen bespreekbaar maken, zoals het tot laat in de nacht doorwerken of hulp bij het voorkomen van een burn-out waarvan het thuiswerken wellicht de oorzaak is. Het is in uw belang en in het belang van de werkgever dat zulke onwenselijke situaties voorkomen worden.

Tot slot is het voor beide gevallen aan te raden om gemaakte afspraken omtrent de thuiswerkplek schriftelijk vast te leggen.

Ben je werknemer of werkgever en heb je hier vragen over? Neem dan contact op met TEAM advocaten.