JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Volledige proceskostenveroordeling

Van procederen worden alleen advocaten wijzer, zo houden wij onze cliënten nog al eens voor. Dit indien een redelijke schikking binnen handbereik ligt. Het kost in beginsel namelijk geld om je recht te halen in Nederland, ook als men volledig in het gelijk staat, of als men ten onrechte in een procedure wordt betrokken. De rechters werken met een staffel die is gekoppeld aan het belang van de zaak en het aantal proceshandelingen dat is verricht, bekend als het liquidatietarief. Dit liquidatietarief wordt vermeld op www.rechtspraak.nl. Hoewel deze tarieven niet bindend zijn, worden deze in beginsel wel door de gerechten gevolgd.

In zaken die betrekking hebben op intellectuele eigendom, waaronder begrepen handelsnaamkwesties, kan deze vergoeding voor gemaakte advocaatkosten, een stuk hoger uitvallen, dan de vergoeding in andere procedures.

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een procespartij worden verplicht tot vergoeding van alle in verband met een procedure gemaakte kosten. Dit in geval er misbruik wordt gebruikt van procesrecht, of sprake is van onrechtmatig handelen. Hiervan kan sprake zijn als het instellen van een vordering, gelet op de evidente ongegrondheid ervan, in verband met de betrokken belangen van de wederpartij, achterwege had behoren te blijven. Hiervan kan pas sprake zijn als een partij zijn vordering baseert op feiten en omstandigheden, waarvan hij de onjuistheid kende, dan wel behoorde te kennen, of op stellingen waarvan hij op voorhand moest begrijpen dat deze geen kans van slagen hadden.

Bij het aannemen van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen door het aanspannen van een procedure past terughoudendheid; zie het arrest van de Hoge Raad van 6 april 2012, ECLI:NL:HR:2012 BV7828 in de zaak Duka/Achmea. Hetgeen hiervoor wordt belicht, geldt ook ten aanzien van een verweerder die zich in een zaak tegen vorderingen of verzoeken verdedigt; zie het arrest van de Hoge Raad van 15 september 2017, ECLI: NL:HR 2017:2360 in de zaak Vehmeijer/Janssens.

Voor diegenen die een procedure moeten starten, of hierin betrokken worden en een rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten, geldt in beginsel het recht op een vrije advocaatkeuze. Zie onze blog op onze website over dit onderwerp.

Wilt u meer weten, indien u overweegt een procedure te starten, of u in een procedure betrokken wordt/bent? Bel met TEAM Advocaten 030 252 35 20.

 

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen