Voorlopige bewijsmiddelen

Voorlopige bewijsmiddelen, zoals een voorlopig getuigenverhoor, een voorlopig deskundigenbericht en een voorlopige plaatsopneming, worden voorafgaand of tijdens een procedure met een verzoekschrift ingeleid en hebben dezelfde bewijskracht als gewone bewijsmiddelen (mits alle partijen bij de behandeling van het verzoek aanwezig zijn geweest).

Een voorlopig bewijsmiddel wordt veelal gebruikt om voorafgaand aan een procedure in te schatten of er voldoende bewijs is om met succes een vordering in te stellen. Tevens kan het worden gebruikt om bewijs veilig te stellen.

In principe dient een rechter een dergelijk verzoek altijd toe te wijzen,  tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen. Indien er door de verzoeker misbruik van recht wordt gemaakt, de verzoekende partij geen redelijk belang heeft, er sprake is van strijd met de goede procesorde of zich een ander zwaarwichtig bezwaar voordoet, kan het verzoek door de rechter worden afgewezen. Daartegen kan de verzoeker dan hoger beroep instellen. Indien het verzoek wordt toegewezen, kan daartegen geen hoger beroep worden ingesteld.