Wat is co-ouderschap

Als ouders besluiten om uit elkaar te gaan zullen zij doorgaans afspraken (moeten) maken met betrekking tot de zorgverdeling over de kinderen. Deze afspraken kunnen inhouden dat de kinderen hun hoofdverblijf hebben van de ene ouder, en een omgangsregeling hebben met de andere ouder. Het is ook mogelijk dat ouders co-ouderschap overeenkomen.

Co-ouderschap houdt in dat ouders ook als zij uit elkaar zijn of gaan, samen voor de kinderen blijven zorgen. Bij co-ouderschap is sprake van gedeeld ouderschap. De zorg- en opvoedingstaken en eventueel ook de kosten van de kinderen worden gelijk over de ouders verdeeld. Op die manier verblijven de kinderen ongeveer evenveel tijd bij de moeder, als bij de vader. Dit kan in verschillende vormen geschieden. Bijvoorbeeld dat de kinderen de ene week bij de moeder verblijven, en de andere week bij de vader. Of dat de kinderen de ene helft van de week bij de moeder zijn en de andere helft van de week bij de vader.

Voor co-ouderschap is een absoluut vereiste dat ouders goed met elkaar kunnen overleggen en dat er een basis van vertrouwen tussen hen bestaat. Ouders moeten een bereidheid hebben om elkaar op regelmatige basis te zien en te spreken. De kinderen verblijven immers in twee verschillende huishoudens en om dat goed te laten werken moeten er heldere afspraken zijn en frequent overleg over de ontwikkelingen met betrekking tot de kinderen. Hiernaast is het noodzakelijk voor co-ouderschap dat ouders dicht bij elkaar blijven wonen. Voor de kinderen moet het namelijk zonder belemmeringen mogelijk zijn om hun dagelijkse dingen als school, sport, hobby’s en een sociaal leven te (kunnen) blijven doen. Als laatste is het ook relevant of de kinderen kunnen gedijen bij co-ouderschap. Niet ieder kind vaart er wel bij als hij of zij iedere week van huishouden moet wisselen.

De afspraken over co-ouderschap kunnen (en moeten soms) worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Er zullen bijvoorbeeld afspraken gemaakt moeten worden over het week- of tweewekelijkse rooster en de verdeling van de vakanties, feestdagen en verjaardagen van de kinderen. Verder moeten er afspraken gemaakt worden over de taakverdeling en communicatie tussen de ouders en ook welke regels er in de verschillende huishoudens voor de kinderen (zullen) gelden. Hiernaast dienen er ook afspraken te worden gemaakt over de verdeling van de kosten van de kinderen en de kinderbijslag en eventuele kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Als laatste is het ook handig om alvast iets af te spreken over wat te doen bij verandering van omstandigheden. Bijvoorbeeld als een van de ouders wil gaan verhuizen of wil gaan samenwonen met een nieuwe partner.

In de praktijk wordt het steeds meer standaard dat ouders bij uiteengaan op basis van co-ouderschap voor hun kinderen willen zorgen. De vraag is of dit in de praktijk altijd even haalbaar is. Alvorens u hierover afspraken maakt met uw toekomstige ex-partner, is het raadzaam om eerst te inventariseren wat daarvoor in de gegeven situatie nodig is, zodat kan worden afgewogen of dit in de praktijk ook werkbaar is.