Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) op 28 mei 2019 aangenomen door de Eerste Kamer: de wet treedt per 1 januari 2020 in werking

Op 28 mei 2019 is de WAB aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee zal de wet definitief per 1 januari 2020 in werking treden. Minister Koolmees reageerde als volgt: “Met het aannemen van de WAB in de Eerste en Tweede Kamer is een belangrijke stap gezet naar een sterke en goed functionerende arbeidsmarkt”.

Eerder hebben wij in het artikel ‘Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen door Tweede Kamer’ (https://teamadvocaten.nl/artikelen/wet-arbeidsmarkt-in-balans-wab-aangenomen-door-tweede-kamer/) de belangrijkste onderwerpen uit de WAB voor u op een rijtje gezet.

De ingediende moties tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 20 mei 2019 zijn eveneens aangenomen. Naast de aanvaarde motie over het uitwerken van voorstellen voor nieuw zzp-beleid is ook de tweede motie aangenomen, die bepaalt dat de f-grond van artikel 7:669 lid 3 BW (ontslag als gevolg van werkweigering in verband met een ernstig gewetensbezwaar), geen onderdeel kan zijn van de cumulatiegrond (de i-grond).

In zijn brief aan de Eerste Kamer van 24 mei 2019 zegde minister Koolmees al toe dat er nog voor de zomer duidelijkheid zal komen over de verdere uitwerking van de nieuwe wetgeving voor zzp’ers. Deze wetgeving moet zorgen voor meer duidelijkheid over de positie van zelfstandigen en schijnzelfstandigheid tegengaan. De minister schrijft hierover het volgende:

“De WAB heeft als doel om meer evenwicht te brengen tussen vaste en flexibele contracten. De maatregelen in deze wet zien op de relatie tussen werkgever en werknemer. Tegelijkertijd bestaat er een risico dat deze maatregelen leiden tot een waterbedeffect naar zzp’ers. Daarom neemt het kabinet deze kabinetsperiode diverse maatregelen die betrekking hebben op zelfstandigen. De inzet van het kabinet is in algemene zin gericht op het bieden van duidelijkheid over de aard van de arbeidsrelatie en het voorkomen van schijnzelfstandigheid. Specifiek heeft de maatregel die zich richt op de onderkant van de arbeidsmarkt, als doel een betere bescherming voor deze kwetsbare groep. Aan de bovenkant van de arbeidsmarkt moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers zekerheid krijgen over de gevolgen van hun arbeidsrelatie. Ten slotte beoogt de opdrachtgeversverklaring opdrachtgevers en opdrachtnemers helderheid te geven over de kwalificatie van de arbeidsrelatie.

Tot slot zal de verplichte pensioenregeling voor payrollwerknemers een jaar worden uitgesteld. Het recht op een adequate pensioenregeling gaat daarom gelden per 1 januari 2021 om partijen de gelegenheid te geven om die adequate pensioenregeling ook met elkaar af te spreken.

Indien u vragen heeft over de WAB of indien u wilt weten wat de wijzigingen voor u zullen betekenen, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van onze arbeidsrechtadvocaten. U kunt uw vraag ook per e-mail toezenden door gebruik te maken van de button ‘Stel direct uw vraag’. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.