Vernietigen van een besluit van de ALV van een VvE

Wat zijn jouw mogelijkheden als minderheidseigenaar binnen een VvE als de meerderheid besluiten neemt in jouw nadeel? Daar wordt bij stilgestaan in deze video.

Vaak wordt gedacht dat de meerderheid ieder besluit kan nemen dat het goeddunkt. Dat is niet zo. Ook met de belangen van de minderheid moet zorgvuldig omgesprongen worden. Als dat niet gebeurt, kan een minderheidseigenaar een besluit door de kantonrechter laten vernietigen wegens strijd met de redelijkheid & billijkheid. Wacht daar echter niet te lang mee, daar geldt namelijk een zeer korte vervaltermijn van 30 dagen voor!