Join THE TEAM.

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire, jurist of Juridisch Secretaresse!

Zie de vacature
 •  

  Compensatiefonds; stappenplan in geval van beëindiging vanwege langdurige ziekte

  Compensatiefonds; stappenplan in geval van beëindiging vanwege langdurige ziekte   Stap 1) Vaststellen of de werknemer ziek uit dienst gaat en er vanwege langdurige ziekte een beëindiging in de rede ligt. Stap 2) Vaststellen hoogte transitievergoeding (TV). Stap 3) In overleg met de (gemachtigde) van werknemer onderzoeken/onderhandelen of de..
 •  

  Huurprijzen en huurverhoging 2019

  Huurverhoging in 2019, sociale huurwoning. De huur van een sociale huurwoning mag vanaf 1 juli 2019 met maximaal 4,1% tot 5,6% verhoogd worden. Het hogere percentage is inkomensafhankelijk en geldt alleen voor huurders met een hoger inkomen (inkomen tot € 42.436,-- verhoging maximaal 4,1% en..
 •  

  Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) op 28 mei 2019 aangenomen door de Eerste Kamer: de wet treedt per 1 januari 2020 in werking

  Op 28 mei 2019 is de WAB aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee zal de wet definitief per 1 januari 2020 in werking treden. Minister Koolmees reageerde als volgt: “Met het aannemen van de WAB in de Eerste en Tweede Kamer is een belangrijke stap..
 •  

  Compensatieregeling transitievergoeding bij slapend dienstverband

  Sinds de invoering van de transitievergoeding (artikel 7:673 BW) op 1 juli 2015 zijn er veel werkgevers die een arbeidsovereenkomst na 2 jaar ziekte niet beëindigen om te voorkomen dat zij een transitievergoeding verschuldigd zijn. In zo’n situatie is er sprake van een slapend dienstverband,..
 •  

  Voorkom het onbewust sluiten van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

  Sinds de inwerkingtreding van de Wet doorstroming huurmarkt per 1 juli 2016 is het mogelijk om een tijdelijke huurovereenkomst te sluiten van maximaal twee jaar voor zelfstandige woonruimte dan wel maximaal vijf jaar voor onzelfstandige woonruimte, waarbij de huurder geen huurbescherming geniet. Deze huurovereenkomst hoeft..
 •  

  Tijdelijke huurovereenkomst

  De Rechtbank Noord Nederland heeft op 9 december 2018 vonnis gewezen over de beëindiging van een tijdelijke huurovereenkomst. De verhuurder had in dit geval de huur 9 dagen te vroeg aangezegd ten gevolge de Rechtbank oordeelde dat de huurovereenkomst daardoor niet eindigde maar doorliep voor..
 •  

  Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen door Tweede Kamer

  Op 5 februari 2019 is het voorstel tot de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen door de Tweede Kamer. De voorgestelde regels over een verlenging van de proeftijd bij vaste contracten en tijdelijke contracten van twee jaar of langer zijn geschrapt, maar het wetsvoorstel gaat..
 •  

  Opzegging huurovereenkomst 7:290 winkelruimte op grond van renovatieplannen

  In deze zaak (gepubliceerd onder nummer ECLI:NL:RBROT:2018:8918) heeft de rechtbank Rotterdam een opzegging door verhuurder beoordeeld op de voet van 7:269 lid 4 juncto lid 1 sub b BW zijnde een opzegging door de verhuurder wegens renovatie van de bedrijfsruimte die zonder beëindiging van de..
BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op
Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen