Overzicht Vastgoedrecht

TEAM Advocaten | 25 januari 2016 | Contractenrecht

Schorsing executie vonnis

In een executiegeschil kan de voorzieningenrechter de tenuitvoerlegging van een vonnis slechts schorsen, indien hij van oordeel is dat de…
Verder lezen
TEAM Advocaten | 16 november 2015 | Contractenrecht

Opheffen dwangsom

Opheffen dwangsom. Artikel 611d lid 1 Rv bepaalt: “De rechter die een dwangsom heeft opgelegd, kan op vordering van de…
Verder lezen
TEAM Advocaten | 24 september 2015 | Schadevergoeding

Onrechtmatige hinder

Het antwoord op de vraag of sprake is van onrechtmatige hinder hangt af van de aard, de ernst en de…
Verder lezen
TEAM Advocaten | 10 september 2015 | Vastgoedrecht

Koop woning

Koop woning. Vrijwel elke koopovereenkomst met betrekking tot een woning bepaalt, in lijn met het bepaalde in artikel 7:17, tweede…
Verder lezen
TEAM Advocaten | 17 augustus 2015 | Vastgoedrecht

Erfdienstbaarheid

Op grond van artikel 5:73 BW worden de inhoud van de erfdienstbaarheid en de wijze van uitoefening in eerste instantie…
Verder lezen
TEAM Advocaten | 13 augustus 2015 | Vastgoedrecht

Huurverhoging

Veelal wordt door de verhuurder van woonruimte eens per jaar de huur verhoogd op basis van een huurprijsindexering in de…
Verder lezen
1 2 3 4 5 9