JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Boetebeding en wettelijke schadevergoeding

Boetebeding en wettelijke schadevergoeding

In veel koop- en huurovereenkomsten staan boetebedingen opgenomen die kunnen worden ingeroepen bij niet-nakoming van een verplichting uit hoofde van die overeenkomst.

Op 4 maart 2014 heeft het Gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2014:640) uitspraak gedaan over de vraag of een schuldeiser zowel een contractuele boete als wettelijke schadevergoeding kan vorderen.

In art. 6:92 BW is een aantal uitlegbepalingen ten aanzien van het boetebeding opgenomen. Zo bepaalt art. 6:92 lid 2 BW dat een contractuele boete in de plaats treedt van de schadevergoeding op grond van de wet. Het is daarom in beginsel niet mogelijk om én een contractuele boete én wettelijke schadevergoeding te vorderen, zoals in deze zaak het geval was.

Dit wetsartikel is echter van regelend recht, wat betekent dat partijen hiervan af kunnen wijken als zij dat expliciet overeenkomen. Welke afwijkingsvariant de voorkeur verdient is onder meer afhankelijk van de positie van de betrokken partij en zal ook onderdeel van contractsonderhandelingen kunnen zijn, net als bijv. de hoogte van een contractuele boete. Het is dus zaak hierop alert te zijn.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen