JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Conflict met aannemer – oplevering

Is het mogelijk om een korting te bedingen op de aanneemsom indien de aannemer te laat oplevert?

Dat hangt er van af of in de aannemingsovereenkomst niet alleen een datum van oplevering is bepaald, maar bovendien op overschrijding daarvan boetes zijn gesteld.

Om die reden is verstandig om in een aannemingsovereenkomst, naast de datum van oplevering (of aantal dagen waarna opgeleverd moet worden) ook te bepalen wat de te verbeuren boete is voor iedere kalenderdag dat er te laat wordt opgeleverd.

Naar vaste jurisprudentie kan een opdrachtgever bij overschrijding van de opleverdatum volstaan met het verwijzen naar het aantal overeengekomen werkdagen dat sinds de aanvang van de werkzaamheden verstreken is. Het enige verweer dat aannemer dan nog heeft, is om te stellen en zo nodig te bewijzen dat bepaalde dagen als onwerkbaar moeten worden beschouwd of dat hij anderszins recht had op termijnverlenging.

Onwerkbare dagen kunnen ontstaan door kou of regen, dit bezien in de context van de uit te voeren werkzaamheden. Binnenschilderwerk wordt immers niet verhinderd door regen. Bovendien mag van de aannemer worden verwacht dat hij de werkzaamheden ‘handig’ inplant. Wanneer er bijvoorbeeld in een periode natte en droge dagen voorkomen en de aannemer heeft stucwerk dat alleen op een droge dag gedaan kan worden, mag van de aannemer verwacht worden dat hij dat stucwerk inplant op een droge dag.

Een recht op verlenging heeft de aannemer ook indien sprake is van een verandering van werkzaamheden. Dit is iets anders dan ‘extra werkzaamheden’. Een verandering van werkzaamheden is bijvoorbeeld het geval wanneer de klus ingewikkelder blijkt te zijn dan vooraf verwacht. In die gevallen behoeft de aannemer over het algemeen niet tevoren aan te kondigen dat hij recht heeft op termijnverlenging. In elk geval niet indien de opdrachtgever had moeten begrijpen dat de uitbreiding van de werkzaamheden tot verlenging van de bouwtijd zou leiden.

Indien een bouwtijdoverschrijding is berekend, kan de boete die de aannemer op die grond verschuldigd is, in mindering worden gebracht op de te betalen aanneemsom. Een beroep op billijkheid door de aannemer, met als doel het matigen van de boete, wordt door de rechtbank niet snel gehonoreerd.

Heeft u verdere vragen omtrent bouwrecht dan kunt u altijd contact opnemen met onze gespecialiseerde bouwrechtadvocaten op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch gesprek is altijd kosteloos.

 

 

Bron: College van Arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

 

 

 

 

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen