JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Consumentenrecht – boetebeding in algemene voorwaarden

Consumentenrecht. Boetebeding in algemene voorwaarden van consumenten – algemene voorwaarden.

Op grond van de Europese regelgeving en daarover gegeven jurisprudentie van het Hof van Justitie te Luxemburg heeft de rechter ambtshalve te beoordelen of de bedingen die in algemene voorwaarden zijn opgenomen niet nietig zijn vanwege hun onredelijk bezwarend karakter (oneerlijke bedingen).

De Nederlandse regelgeving dient daarbij te worden uitgelegd conform (onder meer) hetgeen dienaangaande is opgenomen in de Richtlijn 93/13 van de Raad van Europa van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten.

Deze richtlijn ziet tevens op huurovereenkomsten omdat niet valt in te zien waarom een consument in een huurovereenkomst minder bescherming zou verdienen dan in een koopovereenkomst. De Richtlijn maakt – anders dan voor vervoersovereenkomsten – geen ook expliciete uitzondering voor huurovereenkomsten.

Volgens genoemde Richtlijn is een consument “elke natuurlijke persoon die bij onder de richtlijn vallende overeenkomsten handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen.

Ingevolge artikel 3, lid 3 van genoemde Richtlijn, gelezen in samenhang met de daarbij behorende lijst (sub 1.e), wordt een boetebeding verondersteld oneerlijk te zijn wanneer het gaat om een beding dat beoogt “de consument die zijn verbintenissen niet nakomt, een onevenredig hoge schadevergoeding op te leggen”. Bijvoorbeeld, indien aan een te verbeuren boete geen limiet wordt gesteld en deze daardoor kan oplopen tot een omvang die uiteindelijk in geen enkele redelijke verhouding meer staat tot de geleden schade, is deze boete oneerlijk.

Hebt u met betrekking tot Consumentenrecht of boete bedingen in overeenkomsten of algemene voorwaarden vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met onze advocaten. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen