JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Informatieplicht schuldenaar en lijfsdwang

Hebt omtrent de informatieplicht van een schuldenaar en/of lijfsdwang vragen of behoefte aan rechtsbijstand kunt u ons bereiken op ons centrale telefoonnummer 030 252 35 20. Wij verbinden u direct door met een van onze incasso advocaten. Een eerste advies is altijd kosteloos.

In het arrest Tripels/Masson ( HR 20 september 1991, NJ 1991/552) heeft de HR geoordeeld dat een schuldenaar in beginsel verplicht is een schuldeiser die een veroordeling tot betaling van een geldsom jegens hem verkreeg, inlichtingen omtrent zijn inkomens- en vermogenspositie en omtrent voor verhaal vatbare goederen te verschaffen en dat het voldoen aan deze verplichting zonodig door middel van lijfsdwang mag worden gerealiseerd.

Dit beginsel is onder meer neergelegd in artikel 475g Rv, dat betrekking heeft op de verplichtingen van een debiteur ten aanzien van de deurwaarder die in opdracht van zijn crediteur een veroordelend vonnis ten uitvoer brengt.

Deze informatieplicht van de schuldenaar aan de schuldeiser is echter niet onbegrensd. De vordering mag niet zo ver gaan dat van de schuldenaar in feite het afleggen van volledige rekening en verantwoording wordt verlangd. Uit de verplichting van de schuldenaar om zijn bronnen van inkomsten kenbaar te maken kan worden afgeleid dat de schuldenaar dient te verklaren van wie en uit welke rechtsverhouding hij inkomsten geniet. Deze verplichting gaat aldus niet zover dat de schuldenaar (gedocumenteerd) rekening en verantwoording moet afleggen over de hoogte van de door hem genoten inkomsten.

Voorts kan uit de bewoordingen van artikel 475g Rv, alsmede uit de wetsystematiek (artikel 475g Rv staat in Boek 2, titel 2, afdeling 2 van het wetboek van Burgerlijke rechtsvordering dat gaat over de gerechtelijke tenuitvoerlegging van vonnissen en meer in het bijzonder over het executoriaal beslag onder derden), worden afgeleid dat de betreffende verplichting van de schuldenaar zich slechts uitstrekt tot die bronnen van inkomsten die vatbaar zijn voor beslag door de Nederlandse deurwaarder.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen