Klachtplicht – het komen te vervallen van vorderingen

Voor het antwoord op de vraag of vorderingen van zijn vervallen wegens het niet tijdig klagen als bedoeld in de artikelen 6:89 en 7:23 BW, moeten alle betrokken belangen en relevante omstandigheden van het geval worden meegewogen. Daarbij dient in het bijzonder te worden gelet op de aard van de overeenkomst dan wel de prestatie, de mate van waarneembaarheid van het gebrek, de deskundigheid en onderlinge verhouding van partijen, de mate van verwijtbaarheid van de schuldenaar en het nadeel dat als gevolg van het verstrijken van de tijd totdat tegen de tekortkoming is geprotesteerd is geleden.

Hebt u met betrekking tot de klachtplicht en/of het komen te vervallen van vorderingen/vorderingsrechten behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze overeenkomstenrecht advocaten aan de telefoon. U kunt ons steeds bereiken op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.