Misbruik van bevoegdheid

Hebt u vragen op het terrein van misbruik van bevoegdheid bel dan op ons centrale telefoonnummer 030 – 252 35 20. Wij verbinden u direct door met een advocaat. Een eerste advies is altijd geheel kosteloos.

Ingevolge het bepaalde in art. 3:13 lid 2 BW kan een bevoegdheid onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen. (bron: www.rechtspraak.nl)