JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Opdracht overeenkomst – opzegging – toestemming UWV Werkbedrijf

Opzeggen opdracht overeenkomst / overeenkomst van opdracht.

In artikel 1 sub b van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (het BBA)  is bepaald, dat onder werknemer in de zin van dat besluit wordt verstaan (citaat) “ degene die persoonlijk arbeid verricht voor een ander, tenzij hij dergelijke arbeid in de regel voor meer dan twee anderen verricht of hij zich door meer dan twee andere personen, niet zijnde zijn echtgenoot of geregistreerde partner of bij hem inwonende bloedverwanten of aanverwanten of pleegkinderen, laat bijstaan of deze arbeid voor hem slechts een bijkomstige werkzaamheid is.

In zijn arrest van 9 juli 1990 (NJ 1991/215) heeft de Hoge Raad heeft beslist dat een werknemer slechts een natuurlijk persoon kan zijn.

Het voorgaande heeft tot gevolg dat voor het opzeggen van een overeenkomst van opdracht met een natuurlijk persoon (geen rechtspersoon zoals een B.V. of N.V.), welke – kort gezegde – (a) de opdracht persoonlijk uitvoert en (b) niet werkzaam meer dan twee anderen, een ontslagvergunning nodig is. Anders gezegd, in die gevallen kan een opdracht overeenkomst pas worden opgezegd / beëindigd nadat daaraan voorafgaand toestemming is verkregen van het UWV Werkbedrijf.

Wordt de opdracht overeenkomst opgezegd zonder dat deze ontslagvergunning is verkregen kan de opdrachtnemer de nietigheid inroepen van deze opzeggen. De opdrachtnemer heeft daarvoor zes maanden de tijd.

Een ontslag vergunning is aldus onder omstandigheden niet alleen noodzakelijk voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst, maar ook voor het opzeggen / beëindigen van een overeenkomst van opdracht.

Hebt u met betrekking topt een overeenkomst van opdracht en/of de opzegging / beëindiging daarvan, vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een advocaat aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen