JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Opzeggen distributieovereenkomst | opzegtermijn

Opzegging distributieovereenkomst. Indien partijen niet zijn overeengekomen of de distributieovereenkomst opzegbaar is, heeft dat tot gevolg, dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet worden beoordeeld of de overeenkomst opzegbaar is (HR 3 december 1999, LJN: AA3821 (Latour – De Bruin)). Daarbij kan meespelen (aanzienlijke) financiële afhankelijkheid en de duur van de handelsrelatie van partijen. Die omstandigheden kunnen meebrengen dat opzegging alleen mogelijk is op basis van een voldoende zwaarwegende grond, of mits een redelijke opzegtermijn in acht wordt genomen.

Indien de distributieovereenkomst opzegbaar is rijst vervolgens de vraag wat de redelijke opzegtermijn is die in acht genomen had moeten worden en of, in aanvulling daarop, nog schade vergoed moet worden.

Bij de beoordeling van de vraag welke opzegtermijn in acht genomen had moeten worden, moeten de wederzijdse belangen van partijen worden afgewogen en zijn de aard en gewicht van de reden voor opzegging relevant. In de rechtspraak wordt ten aanzien van distributieovereenkomsten uitgegaan van een redelijke opzegtermijn die ligt tussen enkele maanden en 3 jaar, waarbij 3 jaar uitzonderlijk is.

Hebt u omtrent het opzeggen van een distributieovereenkomst vragen of behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze advocaten. Telefonisch contact gaat snel en u krijgt direct een advocaat aan de telefoon. Bel ons  op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen