Join THE TEAM.

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire, jurist of Juridisch Secretaresse!

Zie de vacature

Aandachtspunten bij ontslag op staande voet

Alleen in uitzonderlijke gevallen is het voor een werkgever mogelijk om een werknemer op staande voet te ontslaan. Een werkgever kan een werknemer alleen op staande voet ontslaan in geval van een dringende reden in de zin van artikel 7:677 BW. Voorbeelden van een dringende reden zijn fraude, diefstal, agressie op de werkvloer en ongepaste uitlatingen op social media. Bij de beantwoording van de vraag of de aan het ontslag op staande voet ten grondslag gelegde reden als dringend hebben te gelden dienen alle omstandigheden, waaronder ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, worden betrokken.

In deze video wordt een aantal aandachtpunten bij het ontslag op staande voet nader besproken met als eenvoudige conclusie dat de werkgever (zeer) terughoudend moet zijn bij het gebruik van dit ultimum remedium.

 

Deel dit verhaal:
TEAM Advocaten

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:
BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op