Wanneer is er een overeenkomst tot stand gekomen?

Wanneer is een overeenkomst tot stand gekomen? Ten eerste is in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek (BW) bepaald dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod van de ene partij en een daarop aansluitende aanvaarding van de andere partij. Verder is het voor de geldigheid van een overeenkomst noodzakelijk dat de verbintenissen die partijen op zich nemen bepaalbaar zijn (artikel 6:227 BW). Dat betekent dat de leemten die de overeenkomst vertoont, kunnen worden opgevuld met behulp van de wet, gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 lid 1 BW). (bron:www.rechtspraak.nl)