JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Wanneer komt er een onvoorwaardelijke (koop)overeenkomst tot stand?

In een uitspraak van 29 november 2013 heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel zich uitgelaten over de vraag wanneer een onvoorwaardelijke (koop)overeenkomst tot stand komt (zie: ECLI:NL:RBOVE:2013:3306).

In die procedure was de kernvraag of met voldoende zekerheid kon worden aangenomen dat gedaagde onvoorwaardelijk € 1.700.000 heeft geboden op een bedrijfspand.

De rechtbank is tot het oordeel gekomen dat dit het geval is (waarbij tevens in aanmerking is genomen dat de bieder een belegger in onroerend goed is) omdat eiseres een bod heeft aanvaard en er overeenstemming is over alle essentialia van een koopovereenkomst voor een bedrijfsterrein en, aldus de rechtbank, daarmee een overeenkomst tot stand gekomen.

Dat niet over alle punten overeenstemming is bereikt, is niet per se relevant. Voor de totstandkoming van een overeenkomst is immers niet vereist dat over alle punten overeenstemming is bereikt, mits dit ondergeschikte punten zijn (zie art. 6:225 lid 2 BW).

In deze zaak gold overigens geen bedenktijd en schriftelijkheidsvereiste nu het ging om de koop van een niet tot bewoning strekkende onroerende zaak.

Deze recente, maar tevens summiere, uitspraak van de Voorzieningenrechter ligt in lijn met jurisprudentie van de Rechtbank Amsterdam (7 april 2010), Middelburg (6 oktober 2010) en Zwolle (18 maart 2009).

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen