JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Zorgplicht bank bij aangaan kredietovereenkomst (en hypotheek)

Een bank voldoet bij het aangaan van een kredietovereenkomst (kredietverstrekking) aan haar zorgplicht wanneer zij voor het sluiten van de overeenkomst de kredietwaardigheid van de kredietnemer heeft gecontroleerd en zij de BKR toets heeft verricht. De aard van dit type overeenkomst geeft geen aanleiding tot het aannemen van een zwaardere zorgplicht. Het betreft hier een relatief risicoloos en eenvoudig financieel product, waarbij de rechten en plichten duidelijk uit de overeenkomst blijken en op voorhand vaststaan.

Ingeval de bank tekortschiet in haar bovenbedoelde zorgplicht die zij (in de precontractuele fase) jegens de kredietnemer in acht had te nemen, moet dat worden gekwalificeerd als onrechtmatig handelen jegens die kredietnemer en is de bank uit dien hoofde aansprakelijk voor het als gevolg daarvan door de kredietnemer ondervonden nadeel.

Daarbij moet echter mede in aanmerking worden genomen dat ook de kredietnemer een eigen verantwoordelijkheid draagt voor de gevolgen van zijn of haar eigen (en wellicht onbezonnen) keuze tot het sluiten van de kredietovereenkomst. Indien de kredietnemer wist of had behoren te weten dat het opnemen van krediet tot een (mogelijke) kredietschuld zou kunnen leiden, hebben zowel de bank als de kredietnemer bijgedragen aan het ontstaan van het nadeel. (bron: www.rechtspraak.nl)

In dat geval dient naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid het totale nadeel (de debetstand) worden verdeeld over de bank en de kredietnemer.

Voor verdere vragen of rechtsbijstand  op dit terrein kunt u altijd kosteloos telefonisch contact opnemen met ons kantoor op ons centrale nummer 030 252 35 20.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen