JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Zorgplicht van hypotheekadviseur (en bank)

Een professionele financieel dienstverlener, zoals – bijvoorbeeld een bank of hypotheekadviseur, heeft een bijzondere zorgplicht bij het aanbieden van financiële producten aan een particuliere afnemer. De financieel dienstverlener moet daarbij steeds uitgaan van de ten tijde van de dienstverlening bekende en voor de advisering van de betrokken klant van belang zijnde feiten en omstandigheden.

Deze zorgplicht kan, afhankelijk van de omstandigheden, onder meer het volgende inhouden: een informatieplicht aan de klant over de hoedanigheid en risico’s van de aangeboden financiële producten, een onderzoeks- en adviesplicht in verband met het inkomen en vermogen van de particulier afnemer, en een waarschuwingsplicht voor financiële risico’s verbonden aan de aangeboden financiële producten.

Of een bepaalde handelwijze in strijd komt met hetgeen van een redelijk bekwaam en redelijk handelend financieel dienstverlener mocht worden verwacht, is afhankelijk van de omstandigheden van het betrokken geval.

Een voorbeeld: (ook) op een hypotheekadviseur rust (als financieel dienstverlener) een zorgplicht. Deze bijzondere zorgplicht vloeit voor een hypotheekadviseur voort uit de overeenkomst van opdracht die hij met de klant is aangegaan. Deze zorgplicht brengt mee dat een hypotheekadviseur een deugdelijk onderzoek moet instellen of een klant in staat zal zijn de financiële lasten van een door die klant gewenste hypothecaire geldlening te voldoen. Indien daarover in redelijkheid moet worden getwijfeld moet een hypotheekadviseur zijn klant adviseren om die lening niet te sluiten. Doet de hypotheekadviseur dat niet schiet hij toerekenbaar tekort in de nakoming van de hiervoor beschreven, uit zijn zorgplicht voortvloeiende, verbintenissen en is hij uit dien hoofde aansprakelijk jegens de klant voor de schade die daarvan het gevolg is.

De bijzondere zorgplicht van de bank vloeit – naast het voorgaande – tevens voort uit hetgeen waartoe de eisen van de redelijkheid en billijkheid een bank – mede gelet op haar functie in het maatschappelijk verkeer – verplichten.

Hebt u met betrekking tot de zorgplicht van een hypotheekadviseur (of bank) vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met onze advocaten. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

 

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen