JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Ontslag op staande voet | Ontslag advocaat

Wordt u geconfronteerd met een ontslag op staande voet? Wilt u een ontslag op staande voet aanvechten of nu juist geven? Wij zijn specialist in arbeidsrecht en ontslagrecht en hebben op dat terrein de nodige ervaring en deskundigheid. Voor vragen, direct juridisch advies, hulp of rechtsbijstand op het terrein van ontslag op staande voet belt u nu 030 252 35 20 of – tegen lokaal tarief tot 22.00 uur –  030 252 35 20. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Een voorbeeld van toen het – kennelijk bij ontbreken van goede advies – mis ging bij een ontslag op staande voet is de volgende zaak.

Nadat de werkgever al tweemaal had gewaarschuwd dat bij een volgende overtreding van het bedrijfsreglement ontslag op staande voet zal volgen, overtrad de werknemer het reglement opnieuw maar werd hij pas een week later op staande voet ontslagen. De kantonrechter Utrecht oordeelt op 16 januari 2008 dat het ontslag op staande voet niet onverwijld gegeven is.

In het bedrijfsreglement van de werkgever stond – onder meer – dat tijdens werktijd bedrijfskleding gedragen moet worden en zichtbare piercings niet zijn toegestaan.  Nadat de werknemer deze regels meermaals had overtreden heeft de werkgever tweemaal (per aangetekende brief) laten weten dat bij een volgende overtreding ontslag op staande voet zou volgen.

Maar ook daarna , op 20 maart 2007, verscheen de werknemer weer in “gewone” kleding op het werk. Om die reden volgde acht dagen later – op 28 maart 2007 – ontslag op staande voet.

Werknemer heeft daarna een beroep gedaan op de vernietigbaarheid van het ontslag op staande voet en daarbij een loonvordering ingesteld. Aan deze vordering werd door de werknemer (onder meer) ten grondslag gelegd dat het ontslag op staande voet niet onverwijld is gegeven (artikel 7: 677 lid 1 BW).

Een ontslag op staande voet moet volgens dit artikel direct (onverwijld) worden gegeven nadat de dringen reden voor het ontslag op staande voet bekend is geworden. Desalniettemin heeft de werkgever – mits hij voortvarend te werk gaat – voordat hij overgaat tot het geven van ontslag op staande voet nog wel even de tijd voor het horen van de werknemer, voor nader onderzoek, voor intern overleg en voor het inwinnen van juridisch advies. Ook mag met het geven van het ontslag op staande voet worden gewacht op de persoon die tot het geven van een dergelijk ontslag bevoegd is.

In deze zaak werd door de werkgever aangevoerd dat hij voor dat hij zou overgaan tot het geven van ontslag op staande voet tijd nodig had voor (onder meer) het inwinnen van juridisch advies. De kantonrechter wees dat verweer af. Dit omdat de werkgever eerder al twee aangetekende brieven had verzonden waarin het ontslag op  staande voet werd aangekondigd voor het geval werknemer de bedrijfsregels opnieuw zou overtreden. De werkgever had aldus vóórdat dat de overtreding zich voordeed ruim de tijd had gehad om zich omtrent het ontslag op staande voet juridisch advies te laten adviseren. Die advisering omtrent een ontslag op staande voet was nu dus niet meer nodig, volgens de kantonrechter.

De kantonrechter oordeelde om die reden dat het ontslag op staande voet aldus niet onverwijld – en daarom niet rechtsgeldig – was gegeven en wees de loonvordering van de werknemer daarbij toe.

Voor hulp , advies of rechtsbijstand op het terrein van ontslag belt u 030 252 35 20 of – tegen lokaal tarief tot 22.00 uur –  030 252 35 20. Wilt u ons bezoeken kan ook dat altijd. Onze vestigings adressen zijn de volgende:Arbeidsrecht en Ontslag Advocaten Utrecht:

Stadion Galgenwaard, Herculesplein 213, Utrecht
T: 030 252 35 20
F: 030 251 27 41

Arbeidsrecht en Ontslag Advocaten Dordrecht:

Johan de Wittstraat 39, Dordrecht
T: (078) 614 87 56
F: (078) 613 31 73

Arbeidsrecht en Ontslag Advocaten Den Bosch:

Victorialaan 15, ‘s-Hertogenbosch
T: 073 750 66 80
F: 073 750 66 82

Bij ontslag op staande voet heeft TEAM Advocaten de juiste ontslag en arbeidsrecht advocaat voor zowel het geven als het aanvechten van een ontslag op staande voet.

Share this story:
TEAM Advocaten

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Please contact us, free of obligations

Send us your questionDirect advice

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen