Join THE TEAM.

We immediately have space for an advanced trainee, lawyer or legal secretary!

View vacancies

Uitleg vonnis

Een veroordeling in een gerechtelijke uitspraak (vonnis of arrest)  strekt niet verder dan tot het bereiken van het daarmee beoogde doel (vgl. HR 20 mei 1994, NJ 1994, 652.

Daarbij geldt voor algemeen geformuleerde verboden een restrictieve interpretatieregel. Dit houdt in dat een redelijke uitlegging van een dergelijk verbod meebrengt de draagwijdte daarvan beperkt te achten tot handelingen waarvan niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken als door de rechter verboden opleveren (zie HR 3 januari 1964, NJ 1964, 445; [naam ]; HR 18 februari 1966, NJ 1966, 208; [naam ]; HR 27 juni 1969, NJ 1969, 365; [naam ] en HR 29 maart 1985, NJ 1985, 592; Konsumenten Kontakt/Electorama).

Share this story:
TEAM Advocaten

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:
RELIABLE & AFFORDABLE
Quick scan, second opinion, assessment of your case?
Please contact us, free of obligations
Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen