Join THE TEAM.

We immediately have space for an advanced trainee, lawyer or legal secretary!

View vacancies

Mijn werkgever wil van mij af. Kan ik een gouden handdruk krijgen?

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden komt tegenwoordig veel voor. Dat betekent dat u geen bescherming heeft van het UWV WERKbedrijf of de rechter, maar dat u daarvoor een ontslagvergoeding krijgt, berekend op basis van de kantonrechterformule of ABC-formule. Het is verstandig u hierin te laten bijstaan door een advocaat, met het oog op behoud van een eventuele werkloosheidsuitkering en voor juridische controle op een rechtmatige opzegging.

Voorts kan de advocaat uw onderhandelingsruimte inschatten. Ontbinding via de kantonrechter of opzegging met tussenkomst van de districtmanager van het CWI, zijn immers de gewone gang van zaken bij ontslagbescherming. Meestal zijn er procedurele redenen om deze instanties te vermijden en dat bepaalt uw positie en hoogte van de ontslagvergoeding. Bij de onderhandelingen over de ontslagvergoeding of de zogeheten gouden handdruk is een goede timing van belang. Verder spelen er fiscale aspecten. De som kan bijvoorbeeld, als uitgestelde inkomsten, voor u gestort worden in een stamrecht-BV. Uw advocaat kan u ook hierin bijstaan.

Bovenstaande publicatie is (deels) overgenomen van de website van Huis Advocaten, een kwaliteitsnetwerk van van 22 advocatenkantoren, waarvan TEAM Advocaten deel uitmaakt.

Share this story:
TEAM Advocaten

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:
RELIABLE & AFFORDABLE
Quick scan, second opinion, assessment of your case?
Please contact us, free of obligations
Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen