JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature
 •  

  De (wederkerige) overeenkomst in faillissement

  In ons rechtssysteem is goed terug te zien dat er grote waarde wordt gehecht aan (het sluiten van) overeenkomsten en dat dit dan ook wordt gestimuleerd. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat overeenkomsten in beginsel vormvrij zijn (artikel 3:37 jo. 3:39 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW))..
 •  

  Het retentierecht in de bouw

  In bepaalde gevallen kan de opdrachtnemer betaling op een effectieve wijze afdwingen door gebruik te maken van een bijzonder opschortingsrecht: het retentierecht. De opdrachtnemer is bevoegd zijn verbintenis tot afgifte van zaken die hij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van zijn opdracht onder..
 •  

  Wat betekent de VvE voor u als appartementseigenaar

  Bij de koop van een appartement wordt de eigenaar automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. Dit is voor velen waarschijnlijk een bekend begrip, maar wat de Vereniging precies doet is vaak nog onduidelijk. In dit artikel leggen wij uit wat het appartementsrecht inhoudt, hoe..
 •  

  De oplossing voor ondernemingsrechtelijke geschillen

  Elke onderneming kampt wel eens met een geschil binnen haar onderneming. Denk hierbij aan geschillen tussen aandeelhouders, bestuurders en commissarissen. Voor het oplossen van deze geschillen is er in het Nederlandse rechtspersonenrecht een bijzondere procedure ingesteld: de enquêteprocedure. Deze procedure wordt gevoerd bij de Ondernemingskamer..
 •  

  Verrekening: hoe zat het ook alweer?

  Verrekening is een pragmatische manier voor twee partijen die over en weer een verbintenis met elkaar hebben, om deze afspraak te voldoen. Door de verbintenissen met elkaar te verrekenen, gaan deze teniet tot hun gemeenschappelijk beloop in waarde. Hiermee kan verrekening ook een nuttige manier..
 •  

  De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

  Per 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking en dienen alle verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen aan deze nieuwe regels omtrent bestuur en toezicht te voldoen. Deze regels gelden dus bijvoorbeeld ook voor de lokale voetbalvereniging, een goede..
 •  

  Productaansprakelijkheid

  Het komt maar al te vaak voor dat een koper een product koopt dat vervolgens gebrekkig blijkt te zijn. De verkoper is van mening dat hij hiervoor niet aansprakelijk is, maar waar kan de koper dan een vergoeding van de schade, veroorzaakt door het gebrekkige..
 •  

  Promissum cadit in debitum

  Het recht zit vol met mogelijkheden tot aansprakelijkheid, ook het vennootschapsrecht kent regels met betrekking tot aansprakelijkheid. In het vennootschapsrecht wordt onder andere de aansprakelijkheid van bestuurders jegens derden geregeld met betrekking tot door de rechtspersoon aangegane verplichtingen. Bestuurders van rechtspersonen kunnen namelijk onrechtmatig handelen,..

Betrouwbaar & betaalbaar

Quick scan, second opinion, assessment of your case?

Please contact us, free of obligations

Send us your questionDirect advice

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen