Koop woning – financieringsbeding | Contractenrecht advocaten

Koop woning – financieringsbeding. Naar vaste jurisprudentie geldt dat een koper doorgaans al het redelijk mogelijke heeft gedaan als blijkt dat hij twee financieringsaanvragen heeft gedaan welke zijn afgewezen. Achtergrond hiervan is dat in het algemeen twee afwijzingen een redelijk beeld geven van de onmogelijkheid de financiering rond te krijgen en dat in redelijkheid niet van een koper kan worden verlangd, indien zijn financiële situatie de financiering niet toelaat, tegen beter weten in verder te zoeken naar financiering. Genoemd uitgangspunt in de jurisprudentie is niet bedoeld als instrument voor kopers om onder de koop van een – bij nader inzien ongewenste – woning uit te komen (zie: LJN: BL1019, Rechtbank Rotterdam; bron: www.rechtspraak.nl)

Mocht u omtrent de koop van een woning en/of een financieringsbeding juridische vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.