JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Is een duurovereenkomst opzegbaar?

 Veelvuldig wordt aan advocaten van TEAM Advocaten de vraag voorgelegd of een overeenkomst opzegbaar is in die situatie dat daarover contractueel niets is bepaald en/of opgenomen. Veelal is sprake een duurovereenkomst, zijnde een overeenkomst die verbintenissen in het leven roept die blijven bestaan, terwijl periodiek of voortdurend gepresteerd wordt. Voor duurovereenkomsten heeft sinds het arrest van de Hoge Raad (De Ronde Venen/Stedin) te gelden dat duurovereenkomsten zonder opzeggingsbeding in beginsel opzegbaar zijn. De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is, indien een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging bestaat (HR 3 december 1999 ECLI:NL HR:1999:AA3821). Kortom een duurovereenkomst is in bepaalde situaties uitsluitend opzegbaar indien een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging kan worden aangetoond c.q. bestaat. De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval verder eisen dat een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen of dat de opzegging van de duurovereenkomst gepaard dient te gaan met het aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding.

Of een bepaalde duurovereenkomst opzegbaar is en/of heeft u hierover vragen danwel de opzegger voldoende zwaarwegend belang dient aan te tonen, zijn vragen die u vrijblijvend kunt voorleggen aan de specialisten contractenrecht van TEAM Advocaten.

Share this story:
TEAM Advocaten

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Please contact us, free of obligations

Send us your questionDirect advice

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen