De joint venture

Een joint venture is een samenwerkingsvorm tussen verschillende ondernemingen waarbij een nieuwe gezamenlijke onderneming wordt opgezet. De samenwerkende ondernemingen kiezen zelf welke juridische structuur zij daarvoor willen gebruiken. Het gaat bij de joint venture niet om een fusie, maar enkel om een samenwerkingsverband. De ondernemingen behouden hun zelfstandigheid, maar bundelen hun krachten om gezamenlijke activiteiten te ontplooien via een nieuwe onderneming. De samenwerkende ondernemingen, ook wel joint venture partners genoemd, blijven daarnaast hun eigen ondernemingsactiviteiten afzonderlijk verrichten.

De joint venture partners zijn gezamenlijk eigenaar van de nieuwe onderneming. De nieuwe onderneming kan worden vorm gegeven als een BV, NV, VOF, CV, maatschap of coöperatie. Vaak kiezen de joint venture partners voor een BV of NV.

Waarom kiezen voor een joint venture

Veelal kiezen ondernemingen voor een joint venture als zij op een deelgebied van hun markt willen samenwerken. Soms wordt een joint venture enkel voor een korte periode aangegaan waarbinnen zij intensief samenwerken. De joint venture partners gaan de samenwerking dan bijvoorbeeld aan voor een bepaald project, zoals in de bouw vaker voorkomt. Een dergelijke joint venture kan dus goed werken omdat de samenwerkende bedrijven elkaar binnen die periode voorzien van de nodige activa, knowhow en financieringsmiddelen.

Voor- en nadelen van de joint venture

Eén van de belangrijkste voordelen van een joint venture is dat de samenwerkende ondernemingen hun zelfstandigheid behouden. Ze ontplooien hun eigen ondernemingsactiviteiten net zoals voorheen afzonderlijk van elkaar. Daarnaast kent de joint venture een grote mate van contractsvrijheid. Partijen zijn dus vrij in hoe zij de samenwerking willen vormgeven. Echter, omdat er een grote mate van contractsvrijheid is, is het erg belangrijk om van tevoren goed op papier te zetten wat de bedoeling van partijen is en hoe de joint venture wordt vormgegeven. Deze belangrijke afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde joint venture overeenkomst. Juist doordat de overeenkomst goed doordacht moet worden opgesteld kan dit ook een nadeel opleveren. Als de overeenkomst niet naar behoren is opgesteld, biedt deze immers ook geen uitkomst in het geval van eventuele geschillen.

De joint venture overeenkomst

Nu de wetgever vrijwel niets heeft geregeld over de joint venture, geldt voor partijen een grote mate van contractsvrijheid wat betreft de inhoud van de joint venture overeenkomst. Het is belangrijk dat de joint venture overeenkomst in ieder geval bepaald hoe de verhouding tussen partijen wordt geregeld. Per gekozen rechtsvorm zijn aanvullende regelingen of overeenkomsten van belang. Als wordt gekozen voor een rechtsvorm waarbinnen aandelen worden gehouden, dan ligt het bijvoorbeeld voor de hand om een aandeelhoudersovereenkomst te sluiten.

Kortom, de joint venture is een samenwerkingsvorm met vele voordelen, mits de joint venture overeenkomst juist is opgesteld. Er zijn veel verschillende rechtsvormen mogelijk bij het opzetten van een joint venture en de joint venture partners hebben een ruime contractsvrijheid. Om geschillen te voorkomen en de joint venture correct op te zetten is het verstandig om van tevoren juridisch advies in te winnen.