Join THE TEAM.

We immediately have space for an advanced trainee, lawyer or legal secretary!

View vacancies

Executiegeschil

In een executiegeschil kan alleen de executie zelf voorwerp van geschil zijn, niet meer de hoofdzaak waarin vonnis is gewezen. Het vonnis geeft de executant de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging. Er kunnen geen inhoudelijke bezwaren tegen het vonnis meer worden aangevoerd. De rechter kan slechts staking van de executie bevelen als de executant misbruik van zijn executiebevoegdheid zou maken door de tenuitvoerlegging door te zetten (art. 3:13 BW)(zie HR 22 april 1983, ECLI:NL:HR:1983:AG4575, NJ 1984/145 m.nt. W.H. Heemskerk; HR 8 oktober 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1087, NJ 1994/508 m.nt. H.J. Snijders.) (bron:www.rechtspaak.nl)

Share this story:
TEAM Advocaten

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:
RELIABLE & AFFORDABLE
Quick scan, second opinion, assessment of your case?
Please contact us, free of obligations
Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen