Join THE TEAM.

We immediately have space for an advanced trainee, lawyer or legal secretary!

View vacancies

Alimentatie ǀ draagkracht ondernemer

Bij bepaling van de draagkracht van een alimentatieplichtige dient niet alleen rekening te worden gehouden met het inkomen dat de alimentatieplichtige feitelijk ontvangt, maar ook dient rekening te worden gehouden met de inkomsten die hij zich in redelijkheid kan verwerven.

Dit is bevestigd door de Hoge Raad op 6 juni 2014. In deze zaak was bepaald dat bij de berekening van de draagkracht van een directeur-grootaandeelhouder, het niet alleen om het genoten salaris gaat, maar dat ook de in de vennootschap behaalde winst een rol kan spelen bij de draagkrachtberekening. Dat het salaris van de directeur-grootaandeelhouder niet maatgevend is, is erin gelegen dat de directeur grootaandeelhouder de hoogte van zijn salaris zelf kan vaststellen.

Teneinde te bepalen met welke inkomsten rekening moet worden gehouden, dient de volgende vraag te worden beantwoord: welke middelen kan de directeur-grootaandeelhouder redelijkerwijs aan zijn onderneming onttrekken?

Bron: Hoge Raad, 6 juni 2014 (ECLI:NL:HR:2014:1335)

Share this story:
TEAM Advocaten

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:
RELIABLE & AFFORDABLE
Quick scan, second opinion, assessment of your case?
Please contact us, free of obligations
Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen