Join THE TEAM.

We immediately have space for an advanced trainee, lawyer or legal secretary!

View vacancies

Alimentatie – op korte termijn op nihil stellen

In een zaak bij de Rechtbank Oost-Brabant kwam de vraag aan de orde of het mogelijk is om de alimentatie op korte termijn op nihil te stellen of te limiteren in het geval de vrouw verdiencapaciteit heeft.

De rechtbank heeft in na te noemen geval de alimentatieperiode ingekort en heeft hierbij het opleidingsniveau, de werkervaring, de leeftijd en het niveau waarop de vrouw Nederlands sprak (zij had zowel de Oekraïense en Nederlandse nationaliteit) meegewogen in haar oordeel. Gelet op de omstandigheden dat de vrouw een HBO-opleiding Biologie en Scheikunde heeft afgerond in Oekraïne, daar als zelfstandig ondernemer werkzaam is geweest, zij in Nederland als administratief medewerkster en verkoopmedewerkster heeft gewerkt, 41 jaar oud is en de Nederlandse taal relatief goed spreekt, is de rechtbank van mening dat van de vrouw mag worden verwacht dat zij een baan vindt waarmee zij in haar eigen levensonderhoud kan voorzien.

Op grond van voorgenoemde argumenten besloot de rechtbank dat er voldoende aanleiding was om de duur van de alimentatie te beperken naar 1 jaar, terwijl in de wet in artikel 1:157 BW staat opgenomen dat de maximale duur van de alimentatie 12 jaar bedraagt.

De uitspraak
Rechtbank Oost-Brabant, 11 december 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:7463, bron: RFR 2014/51

Share this story:
TEAM Advocaten

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:
RELIABLE & AFFORDABLE
Quick scan, second opinion, assessment of your case?
Please contact us, free of obligations
Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen