JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Kinderalimentatie en samengestelde gezinnen

Hebt u omtrent alimentatie en/of draagkracht en wijziging daarvan vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een familierecht advocaat aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd geheel kosteloos.

Kinderalimentatie en samengestelde gezinnen: dient de ex-echtgenoot van de huidige echtgenoot van de alimentatieplichtige financiële gegevens in het geding te brengen bij bepaling van de kinderalimentatie voor de kinderen van de alimentatieplichtige?

Tegenwoordig is het berekenen van de alimentatie niet meer zo eenvoudig als gevolg van samengestelde gezinnen. Naast een onderhoudsverplichting voor de eigen kinderen, kan er ook een onderhoudsverplichting ontstaan voor de in het gezin wonende kinderen van de nieuwe partner, nadat de alimentatieplichtige opnieuw is gehuwd. Deze kinderen worden juridisch als stiefkinderen gezien.

In het geval de alimentatieplichtige een onderhoudsverplichting heeft jegens zijn kinderen en zijn stiefkinderen is voor deze stiefkinderen, naast de alimentatieplichtige en zijn partner, ook de vader van deze stiefkinderen onderhoudsplichtig.

Uitgangspunt is dat de onderhoudsverplichtingen van gelijke rang zijn. Er zal moeten worden berekend wie welk deel van de behoefte van de kinderen voldoet; welk deel van de draagkracht is beschikbaar voor ieder van de kinderen. Een eventueel verschil in behoefte kan daarbij van invloed zijn.

Voor de berekening van de bijdrage van de eigen kinderen, dient onder andere te worden vastgesteld welke bijdrage de alimentatieplichtige in de kosten van de stiefkinderen dient te voldoen. En daarvoor is weer van belang vast te stellen wat de vader van deze stiefkinderen dient te voldoen. Er kan niet zomaar worden uitgegaan van de kinderalimentatie die de vader van de stiefkinderen van de man in kwestie feitelijk betaalt. Het kan immers zijn dat deze alimentatie niet voldoet aan de wettelijke maatstaven. Om die reden zijn de inkomensgegevens van alle onderhoudsplichtigen van belang, ook die van de vader van de stiefkinderen. Op grond van artikel 1:397 lid 2 BW dienen deze financiële gegevens door de verzoekende partij te worden opgevraagd. Indien dat niet wordt gedaan dan kan de rechter daaraan de conclusie verbinden die zij geraden acht. (brom: www.rechtspraak.nl / ECLI:NL:GHAMS:2013:3211)

Share this story:

Betrouwbaar & betaalbaar

Quick scan, second opinion, assessment of your case?

Please contact us, free of obligations

Send us your questionDirect advice

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen