Join THE TEAM.

We immediately have space for an advanced trainee, lawyer or legal secretary!

View vacancies

ZZP'er – concurrentiebeding

In een zaak bij de voorzieningenrechter is de vraag beantwoord wanneer er sprake is van een geldig concurrentiebeding tussen een zzp’er en een opdrachtgever.

In het arbeidsrecht geldt voor concurrentiebedingen dat deze schriftelijk moeten worden aangegaan. Voor zzp’ers is niet uitdrukkelijk voorzien in deze bescherming.

Omdat een werknemer en een zzp’er een vergelijkbare maatschappelijke positie hebben en beiden behoefte hebben aan bescherming is de voorzieningenrechter van mening dat te bepleiten valt dat het schriftelijkheidsvereiste analoog dient te worden toegepast. In ieder geval oordeelt de voorzieningenrechter dat de eis gesteld dient te worden dat tussen partijen (opdrachtgever en zzp’er) volstrekt duidelijk moet zijn dat het concurrentiebeding is overeengekomen.

In deze zaak was die duidelijkheid er niet. De zzp’er had immers meerdere keren naar een schriftelijke vastlegging van de tussen partijen gemaakte afspraken gevraagd, maar de opdrachtgever heeft hieraan geen gehoor gegeven.

Bron: Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, 03-01-2013 (JAR 2013/25)

Share this story:
TEAM Advocaten

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:
RELIABLE & AFFORDABLE
Quick scan, second opinion, assessment of your case?
Please contact us, free of obligations
Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen