Verborgen gebreken, koop

KOOP, VERBORGEN GEBREK, NON-CONFORMITEIT

In deze zaak die ter beoordeling is voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam ging het om verborgen gebreken aan kozijnen van een appartementencomplex. Deze gebreken heeft de koper na de koop ontdekt. De gebreken dienden te worden hersteld en heeft de koper gesteld dat de verkoper gehouden is tot dat herstel.

Voor het slagen van een dergelijke vordering is het noodzakelijk dat vast staat dat sprake is van non-conformiteit. Dit houdt op de voet van artikel 7: 17 lid 2 BW in dat het verkochte niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. In artikel 7: 17 lid 2 BW wordt bepaald wat de koper van de gekochte zaak mag verwachten te weten: dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvoor nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te twijfelen. Is dat niet het geval, dan is sprake van een non-conformiteit en is de verkoper gehouden tot herstel of dat vergoeding van de schade.

Gelet op de tekst van artikel 7: 17 lid 2 BW wordt door verkopers vaak het verweer aangevoerd dat geen sprake is van non-conformiteit omdat de betreffende gebreken het normaal gebruik van het verkochte niet in de weg staan en/of belemmeren.

De Hoge Raad heeft zich in een arrest van 25 februari 2005 (ECLI:NL:HR:2005:AR5383) reeds uitgelaten dat ook sprake kan zijn van non-conformiteit in geval van gebreken die het normale gebruik van het verkochte niet belemmeren. Uit dit arrest van de Hoge Raad volgt derhalve, en heeft de rechtbank Rotterdam dat ook geconcludeerd, dat ook een aan het geleverde appartementencomplex klevend gebrek dat het normaal gebruik van het complex niet in de weg staat, wel een non-conformiteit kan opleveren.

NB. Dit kan anders zijn, indien partijen op deze regel een afwijkende afspraak hebben gemaakt. Artikel 7:17 BW is namelijk van regelend recht.

Desondanks heeft de rechtbank de vordering van de koper in kwestie toch afgewezen, omdat de rechtbank tot het oordeel is gekomen dat de gestelde tekortkomingen niet kunnen worden aangemerkt als een non-conformiteit vanwege het feit dat nog geen 10% van de kozijnen gebreken bevatten.

Mocht u over non-conformiteit en/of verborgen gebreken van aangekocht en/of verkocht onroerend goed vragen hebben en behoefte hebben aan direct advies of bijstand van een advocaat, dan kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze vastgoedadvocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist in vastgoedrecht. Belt u ons op telefoonnummer : 030- 252 3520. Daarvoor brengen wij u geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

De uitspraak
Rechtbank Rotterdam, sector civiel, handelskamer
Bron www.rechtspraak.nl (ECLI:NL:RBROT:2014:9018)