Join THE TEAM.

We immediately have space for an advanced trainee, lawyer or legal secretary!

View vacancies

Makelaar en schijn van bevoegdheid

De opdracht van een makelaar tot bemiddeling bij de verkoop of aankoop van een onroerende zaak houdt in beginsel geen volmacht in aan die makelaar tot het sluiten van een koopovereenkomst. De HR oordeelde al in 2002 (NJ 2002/543) dat de schijn van bevoegdheid van de makelaar in dergelijke gevallen niet is gewekt. In een zodanig geval treedt de makelaar op als ‘bode’ van zijn opdrachtgever, aldus de HR.

Onlangs heeft het Hof Amsterdam op 8 oktober 2013 het bovenstaande bevestigd (zie ECLI:NL:GHAMS:2013:3252).

De hierboven geschetste situatie is anders indien de makelaar zich zodanig gedraagt (hoewel daartoe niet bevoegd) dat de wederpartij daaruit mag afleiden dat de makelaar als gevolmachtigde van de opdrachtgever handelt. In dat geval bindt hij zijn opdrachtgever niet maar wordt hij tegenover de wederpartij schadeplichtig ex art. 3:70 BW.

Share this story:
TEAM Advocaten

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:
RELIABLE & AFFORDABLE
Quick scan, second opinion, assessment of your case?
Please contact us, free of obligations
Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen