JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

het gebruik van algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden dienen tijdig ter hand te worden gesteld. Onder tijdig wordt verstaan dat uiterlijk vóór dan wel bij het sluiten van de overeenkomst de algemene voorwaarden ter hand dienen te zijn gesteld. Dit betreft een harde regel met harde consequenties indien daar niet is voldaan.

Worden algemene voorwaarden namelijk wel van toepassing verklaard, maar niet ter hand gesteld vóór dan wel bij het sluiten van de overeenkomst, dan zijn de algemene voorwaarden van toepassing doch komt de wederpartij van de gebruiken van de algemene voorwaarden een beroep op vernietiging van de algemene voorwaarden toe.

Het gaat er derhalve om dat de algemene voorwaarden tijdig en daadwerkelijk ter hand worden gesteld. Bij gebruik van de algemene voorwaarden op briefpapier zou het voldoende moeten zijn als de algemene voorwaarden op de achterkant van het briefpapier zijn afgedrukt en deze algemene voorwaarden op de voorkant van het briefpapier van toepassing zijn verklaard, met de vermelding dat de toepasselijke voorwaarden op de achterkant staan.

In een elektronische omgeving (bijvoorbeeld e-mail) dient een situatie te ontstaan gelijkwaardig aan de fysieke wereld (briefvorm). De algemene voorwaarden dienen feitelijk te worden overhandigd. De wederpartij dient een leesbaar schriftelijk stuk in handen te krijgen, waarin de algemene voorwaarden zijn opgenomen. Op deze manier kan de wederpartij kennisnemen van de algemene voorwaarden en deze bewaren. Bij elektronische overhandiging dienen de algemene voorwaarden dus ter beschikking te worden gesteld op een wijze die latere kennisgeving mogelijk maakt. Daarnaast dient duidelijk te worden aangegeven dat de algemene voorwaarden deel uitmaken van de overeenkomst en dienen zij achter een duidelijk herkenbare link te zijn opgenomen. Op deze manier zijn de algemene voorwaarden op de website rechtsgeldig. Als gebruiker dien je dan nog wel aan te tonen dat jouw contractspartij ze daadwerkelijk tijdig  heeft ontvangen. Om die reden wordt vaak – en is dit afdoende – gewerkt met het ‘aanvinken’ dat de algemene voorwaarden zijn ingezien.

Algemene voorwaarden gelden slechts tussen partijen, wanneer dat tussen hen is overeengekomen. De enkele vermelding van de algemene voorwaarden op facturen is hier in beginsel niet voldoende. De facturen worden immers pas verzonden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. In beginsel kunnen de algemene voorwaarden ook stilzwijgend worden overeengekomen, doch zal dit dan degene die de algemene voorwaarden wil gebruiken worden bewezen. De rechtspraak heeft enige malen aangenomen dat de algemene voorwaarden stilzwijgend waren overeengekomen wanneer er in een aantal voorgaande overeenkomsten naar die algemene voorwaarden was verwezen, doch men kan er niet op rekenen dat dit in alle gevallen zal gebeuren. Wil men er zeker van zijn dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn, dan zal men dit met zoveel woorden in de opdrachtbevestiging en in de offerte moeten vermelden.

Op de mogelijkheid tot vernietiging van de algemene voorwaarden indien deze niet ter hand zijn gesteld, kan slechts door ‘kleine’ partijen een beroep worden gedaan. Grote partijen – kort gezegd – zijnde rechtspersonen met volledige publicatieverplichting (jaarrekening, inclusief balans en de winst- en verliesrekening, met toelichting) en/of partijen waarbij 50 of meer personen werkzaam zijn, komen geen beroep toe op het beroep op vernietiging van algemene voorwaarden doordat ‘ter hand stelling’ niet heeft plaatsgevonden.

Share this story:
TEAM Advocaten

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Please contact us, free of obligations

Send us your questionDirect advice

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen