Erfrecht

“Daar wordt een erfenis verdeeld”, is een spreuk die wordt gebruikt als men wil zeggen dat iets (erg) lang duurt. En dat is vaak ook het geval wanneer een nalatenschap moet worden afgewikkeld. De reden daarvan is dat erfgenamen, wel of geen familie van elkaar, het regelmatig niet eens (kunnen) worden over die afwikkeling. Zo kunnen in dat kader kwesties rijzen over de hoogte van de erfenis, de opeisbaarheid daarvan en of voor de (geld)vordering van een erfgenaam zekerheid kan worden afgedwongen. Voorts kunnen er tussen erfgenamen of geen erfgenamen discussies ontstaan over of de inhoud van het (desbetreffende) testament de wil van de overledene wel echt verwoordt, welke rechten een kind in de nalatenschap van een ouder heeft als deze is onterfd, en of deze zijn of haar wilsrecht kan inroepen. Dan kunnen er ook nog onduidelijkheden ontstaan als het gaat om de aanvaarding van een nalatenschap en de (juridische) uitwerking van het wettelijke erfrecht (bij afwezigheid van een testament) voor de diverse erfgenamen.

Allemaal vraagstukken die te maken hebben met het erfrecht. En allemaal onderwerpen die bron kunnen zijn en vaak ook zijn voor (familie)ruzies. Om dit te voorkomen of te begeleiden, is de bijstand of tussenkomst van een van onze advocaten de oplossing.

Mocht u te maken hebben (gekregen) met een afwikkeling van een nalatenschap en (bijvoorbeeld één of meerdere van bovengenoemde) problemen daaromtrent, dan kunnen wij u daarin bijstaan en van advies voorzien of voor u procederen op het gebied van het erfrecht. In ieder geval is het goed om in dit soort lastige periodes, juridische begeleiding te krijgen van iemand die verstand van zaken heeft en voor uw rechten kan opkomen, zo nodig via een te starten procedure. Zodoende zal de erfenis op een juiste wijze en meer voortvarend worden verdeeld

Allemaal vraagstukken die te maken hebben met het erfrecht. En allemaal onderwerpen die bron kunnen zijn en vaak ook zijn voor (familie)ruzies. Om dit te voorkomen of te begeleiden, is de bijstand of tussenkomst van een van onze advocaten de oplossing.

Mocht u te maken hebben (gekregen) met een afwikkeling van een nalatenschap en (bijvoorbeeld één of meerdere van bovengenoemde) problemen daaromtrent, dan kunnen wij u daarin bijstaan en van advies voorzien of voor u procederen op het gebied van het erfrecht. In ieder geval is het goed om in dit soort lastige periodes, juridische begeleiding te krijgen van iemand die verstand van zaken heeft en voor uw rechten kan opkomen, zo nodig via een te starten procedure. Zodoende zal de erfenis op een juiste wijze en meer voortvarend worden verdeeld.

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen