Overname met een buitenlands tintje. ACM: aanmelden of niet aanmelden?

Overname met een buitenlands tintje. ACM: aanmelden of niet aanmelden?

Grote fusies en overnames moeten gemeld worden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM controleert namelijk of een fusie of overname de concurrentie schaadt. Een bedrijf kan na een overname zo groot worden dat er daardoor bijvoorbeeld een economische machtspositie ontstaat. Wordt een bedrijf door een overname zo groot dat dit invloed heeft op de vrije concurrentie? Dan geeft de ACM geen toestemming. Hoe zit dat echter met onze buitenlandse dochters?

Wat zijn de regels en waarom zijn hier toch nog vragen over?

Steeds meer Nederlandse bedrijven hebben een dochteronderneming in Duitsland of België. Het is dichtbij, de markt is transparant en waarom zouden jouw producten niet ook aanslaan bij de buren. Denk aan botenverkoop in België, melk of pluimveeprodukten in Duitsland, maar ook softwareoplossingen. Vaak kiezen we voor een Belgische NV of een Duitse GmbH omdat dat zo professioneel staat en ook beter overkomt.  Deze burenomzet kan flink uit zijn jasje groeien.

Wil jouw bedrijf nu een ander bedrijf overnemen? Dan moe je dit soms melden bij de ACM. Wanneer? Als:

de bedrijven gezamenlijk wereldwijd een netto jaaromzet hebben van meer dan € 150 miljoen;

minimaal 2 van de bedrijven binnen Nederland een netto jaaromzet hebben van minimaal € 30 miljoen.

Binnen Nederland? Ja, binnen Nederland. Dus een bedrijf dat een 100% Duitse dochter heeft die eigen omzet maakt in Duitsland? Die Duitse omzet hoeft niet meegeteld te worden. Maakt het bedrijf dat u wilt overnemen 40 miljoen euro omzet (en uzelf nog meer), dan hoeft u toch niet te melden bij ACM indien van die omzet de helft afkomstig is van een dochterbedrijf in Duitsland en de netto omzet dus buiten Nederland wordt gerealiseerd.

Blijf je beneden de hierboven genoemde bedragen? Dan hoef je de fusie of overname dus niet te melden bij de ACM. Komen de bedrijven boven deze omzetdrempels en meld je de overname niet? Dan kan de ACM een boete opleggen. De hoogte daarvan kan fors zijn. Informeer je daarom vroegtijdig, want een kink in de kabel en een meldingsprocedure kan enorme onvoorziene onaangename gevolgen hebben in tijd en geld. De ACM kan bovendien een overname simpelweg tegenhouden.