Beëindiging van de huurovereenkomst wegens betalingsachterstanden huurder

Het komt veelvuldig voor dat verhuurders bij een huurrechtadvocaat van TEAM Advocaten de vraag neerleggen welke actie nu kan en moet worden ondernomen indien de huurder in gebreke blijft de maandelijkse huurpenningen te betalen.

Als antwoord hierop wordt dan gegeven dat een dagvaardingsprocedure tot ontbinding en ontruiming kan worden opgestart in geval sprake is van huurachterstand van minimaal drie maanden of meer.

In jurisprudentie is dit criterium wel uitgekristalliseerd, in die zin dat een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst met ontruiming van het gehuurde wegens herhaalde wanprestatie ook toewijsbaar is, indien ter zitting sprake is van een huurachterstand van ten minste twee maanden en de huurder(ster) minder dan één jaar voor de zitting tot betaling van achterstallige huur is veroordeeld, dan wel indien ten tijde van de dagvaarding sprake is van een huurachterstand en de gedaagde partij minder dan één jaar voor de zitting en minder dan één jaar voordien bij vonnissen tot betaling van achterstallige huur is veroordeeld.

In geval één van deze genoemde gevallen zich voordoet, zal de vordering tot ontbinding en ontruiming worden toegewezen.

Advies in deze is derhalve om de huurder bij minimale huurachterstanden altijd (alleen al voor dossieropbouw) aan te schrijven en naast de verdere bijkomende kosten (verschuldigde boetes en rentes) te sommeren over te gaan tot betaling en bij gebreke daarvan direct incassomaatregelen worden getroffen.

Worden deze incassomaatregelen getroffen, dan kan vervolgens in de verdere toekomst bij een kleinere huurachterstanden dan drie maanden wel degelijk met succes naast de incassovordering (betaling van huur rente en kosten) tevens de ontbinding huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde kan worden gevorderd.

Om de risico’s voor verhuurder zo klein mogelijk te maken dat hij blijft zitten met betalingsachterstanden, wordt verder  het advies gedaan om indien mogelijk een borg, dan wel bankgarantie door de huurder te laten stellen gelijk aan minimaal drie huurtermijnen.

Heeft u verdere vragen en/of wenst te overleggen over de mogelijkheden jegens een wanpresterende huurder op te treden, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van de huurrecht advocaten van ATM.