Huurrecht – ontbinding huurovereenkomst | huurrecht advocaat

In een gehuurde woning is een hennepkwekerij van beperkte omvang aangetroffen (alleen voor eigen gebruik). De verhuurster vordert ontbinding van de huurovereenkomst. De hennepkwekerij was niet lang voor de ontdekking aangelegd. De kantonrechter concludeert op basis van dat rapport dat deze hennepkwekerij onprofessioneel was aangelegd, waardoor in enige mate brandgevaar voor deze woning en omliggende woningen aanwezig was. Door aldus te handelen heeft huurder gehandeld in strijd met goed huurderschap en is er dus, strikt genomen, sprake van “wanprestatie” door huurder, zij het dat het, alle omstandigheden in aanmerking genomen, gaat om een relatief geringe wanprestatie. Dat huurder mogelijk ook elektriciteit heeft gestolen, hetgeen hij overigens zelf met klem ontkent, laat de kantonrechter buiten beschouwing. Het stelen van elektriciteit is immers aan te merken als onrechtmatig handelen jegens de leverancier daarvan en niet jegens de verhuurder. Deze relatief geringe toerekenbare tekortkoming rechtvaardigt niet de toewijzing van de vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst en tot ontruiming van de woning, nu dat voor verhuurder in de privé-sfeer grote gevolgen zal hebben. De vordering van verhuurder tot ontbinding van de huurovereenkomst is daarom door de kantonrechter afgewezen. (bron: www.rechtspraak.nl / LJN: BL1952,Sector kanton Rechtbank Rotterdam)

Mocht u omtrent huurrecht, een ontbinding van de huurovereenkomst, vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.