Huurrrecht ǀ verhuur aan buitenlandse studenten

Verhuur van korte duur aan buitenlandse studenten

Huurders van woonruimte komt in Nederland huurbescherming toe. Op die huurbescherming bestaan echter een aantal uitzonderingen. Eén van die uitzonderingen is de huur naar zijn aard van korte duur.

In een hoger beroeps procedure van 15 april 2014 (ECLI:NL:GHARL:2014:3195) heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich uitgelaten over de vraag of een huurovereenkomst van 10 maanden tussen een woningcorporatie en een buitenlandse student een overeenkomst is die naar zijn aard van korte duur is. In die zaak beantwoordde het Hof die vraag bevestigend.

Er werd daarbij belang gehecht aan de aard van het gehuurde (het was gemeubileerd, gestoffeerd en met de mogelijkheid om extra faciliteiten af te nemen), de aard van het gebruik (huisvesting voor buitenlandse studenten) en de bedoeling van partijen (het bieden van een eerste opvangmogelijkheid bij aankomst en het belang van doorstroming in verband met de komst van een nieuwe lichting buitenlandse studenten). Deze buitenlandse student daarom kwam geen huurbescherming toe.