Huurrecht

Specialisten in het huurrecht

Het  (ver)huren van een woning of bedrijfsruimte is voor de meesten geen dagelijkse kost. Iedereen die een huis, appartement of bedrijfspand  (ver)huurt krijgt te maken met diverse aspecten op het gebied van het huurecht. Indien u daarbij een begeleiding wenst, of indien er problemen (dreigen te) ontstaan, dan is het verstandig om een specialist in te schakelen. Een specialist met wie u snel kunt schakelen en die uw taal spreekt.

Het huurecht is een breed en ingewikkeld rechtsgebied. Diverse  types van huur worden in het Burgerlijk wetboek beschreven ( regimes voor woonruimte, middenstandsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte) waarvoor voor elk vorm weer een ander (eigen) rechtsregime geldt.  In veel gevallen kunnen geschillen over uw huurovereenkomst vanwege de van toepassing zijnde complexe regeling en zwaarwegende belangen niet onderling worden opgelost.

TEAM Advocaten heeft gespecialiseerde huurrechtadvocaten in huis die allen ruime proceservaring hebben opgedaan. Deze advocaten kunnen u dan ook “op zeker” met raad en daad bijstaan en uw geschil(len) op een zo bevredigend mogelijke wijze oplossen.

Op maat gesneden advies-  en  proceswerk kunt u van onze huurrechtadvocaten onder andere verwachten over zaken die betrekking hebben op:

 • het opstellen en beoordelen van de huurcontracten,  zowel voor woningen, bedrijfsruimte (7:290 BW) als voor kantoorruimte (7:230a BW)
 • contractovername(s) /indeplaatsstelling
 • overlast huurder /of overlast ondervinden door de huurder
 • termijnbescherming middenstandsbedrijfsruimte
 • slecht huurderschap/ slecht verhuurderschap
 • beëindiging van de huur /mogelijkheden van opzegging zowel voor woonruimte middenstandsbedrijfsruimte (winkel- horecaruimte) als voor overige bedrijfsruimte(o.a. kantoorruimte maar ook praktijkruimte voor een zelfstandig beroepsbeoefenaar)
 • ontbinding huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde/ kort geding procedures
 • kort geding procedures voor verkrijgen van voorlopige voorziening en/of schorsing van executie
 • waarborgen ontruimingsbescherming
 • gebreken aan het gehuurde en het verhelpen daarvan
 • opleveringsgebreken bij beëindigen van de huurovereenkomst
 • servicekosten geschillen/ mogelijkheden van verhaal en/of  doorbelasting
 • Aansprakelijkstelling van huurder/verhuurder wegens het tekortschieten van verplichtingen uit de huurovereenkomst
 • Verhaal van schade
 • Procedures (zowel eisend als verwerend) over huurprijsvermindering
 • Huurprijsherziening
 • huurprijsvaststelling voor 7:290 BW bedrijfsruimte als bedoeld in artikel 7:303 ev. BW

Voorkomen beter dan genezen

Om huurrechtovereenkomsten een goede en gewenste inhoud te geven, is de begeleiding bij het opstellen van een huurrechtovereenkomst alsook het beoordelen hiervan door een van onze huurrechtadvocaten aan te bevelen.  Zo zijn diverse onderwerpen voor rechtregimes (o.a. woonruimte) dwingendrechtelijk voorgeschreven, hetgeen de contractsvrijheid beperkt. Ook bevat het Burgerlijk Wetboek voor de bedrijfs- en kantoorruimte regimes en diverse beschermingsregels die van semi-dwingend recht zijn. Deze komen niet van rechtswege werking toe (de rechter toetst niet ambtshalve) maar hier moet expliciet, door de partij die de bescherming toekomt, een beroep op worden gedaan.  Met een tijdige  inschakeling van één van onze huurrechtadvocaten worden uw rechten beschermd en daar waar nodig ingeroepen. Hierdoor kunt u onnodige problemen kosten/schade voorkomen.

In onze advisering/begeleiding kijken wij naar de kans van slagen en de verschillende mogelijkheden om vervolgens tot de beste oplossing te komen. Vervolgens gaan wij met u recht op het doel af.

Ervaren procesadvocaten

Onze advocaten beschikken over een ruime proceservaring. Zij weten “hoe de hazen lopen, dan wel zullen gaan lopen ”.  Zij nemen hun kennis en ervaring mee, waardoor er voortvarend en doeltreffend wordt geprocedeerd.

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen