Auteursrechtelijke bescherming

Auteursrecht. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, vereist is dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen. De keuzes van de maker mogen niet louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze.

Voorts geldt dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt (O.m. HR 30 mei 2008 ECLI:NL:HR:BC2153 (Endstra), HR 22 februari 2013 ECLI:NL:HR:2013: BY1529 (Stokke/H3) en HR 19 september 2014 ECLI:NL:HR:2014: 2737 (Rubik’s Cube)).

Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om ‘een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk’ (HvJEU 16 juli 2009, C-5/08, ECLI:EU:C:2009:465, Infopaq I).

Voor zover een werk een weergave vormt van de natuurlijke verschijningsvorm van een object of een dier dan is het overnemen van trekken in het werk die zo dicht mogelijk bij die verschijningsvorm aansluiten niet oorspronkelijk (vgl. onder meer Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 14 juli 1992 BIE 1993/105 (diersculpturen), Rechtbank Amsterdam (vzr) 15 april 2004, (Hasbro/Intertoys) IER 2004/62, Gerechtshof Amsterdam 8 september 2005 (‘Cloggy’) IER 2006/ 6, Rechtbank Den Haag (vzr) 19 maart 2010 IEPT20100319 (rozendessin), Gerechtshof Den Haag 22 januari 2013 ECLI:NL:GHDHA2013:BY8716 (My Little Pony)).

De enkele omstandigheid dat hetzelfde idee op uiteenlopende wijzen kan worden vormgegeven, brengt niet mee dat de gekozen vormgeving een eigen oorspronkelijk karakter heeft. (Vgl. HR 19 september 2014 ECLI:NL:HR:2014: 2737 (Rubik’s Cube)). (brom:www.rechtspraak.nl).