JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Bestuurdersaansprakelijkheid of de gewone regels van onrechtmatige daad?

Indien een bestuurder niet aansprakelijk wordt gehouden voor een tekortkoming of onrechtmatig handelen van de Vennootschap (het verwijt dat door de onbehoorlijke taakuitoefening van de bestuurder, de Vennootschap in strijd heeft gehandeld met een op haar rustende zorgvuldigheidsverplichting), maar aansprakelijk wordt gehouden op de grond dat hij zelf in strijd heeft gehandeld met een op hem persoonlijk rustende zorgvuldigheidsverplichting, gelden de gewone regels van onrechtmatige daad.

Voor een dergelijke aansprakelijkheid van een bestuurder – welke aansprakelijkheid aldus niet een tekortschietende of onbehoorlijke taakuitoefening als bestuurder betreft, maar berust op een daarvan losstaande zorgvuldigheidsnorm – is dan ook niet vereist dat de bestuurder een ernstig verwijt van zijn handelen kan worden gemaakt.

Dit geldt ook in een geval waarin de onrechtmatige gedragingen van de bestuurder in het maatschappelijk verkeer (tevens) als gedragingen van de vennootschap kunnen worden aangemerkt, zodat ook de vennootschap uit eigen hoofde op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk gehouden kan worden.

De reden voor is onderscheid is – althans zo lijkt te blijken uit de rechtspraak – dat bij onrechtmatige daad situaties het onderscheid van belang is tussen situaties waar de bestuurder rechtstreeks c.q. primair als dader wordt gezien (en aansprakelijk gehouden), en situaties waarin sprake is van secundair daderschap. Een bestuurder die handelt in strijd met een op hem persoonlijk rustende verplichting kwalificeert als “primaire dader” en valt bijgevolg onder het normale regime van schuldaansprakelijkheid. Een bestuurder die een voor de vennootschap geldende norm overtreedt  is als “secundaire dader” slechts aansprakelijk indien hem ter zake een voldoende ernstig persoonlijk verwijt treft. (bron.www.rechtspraak.nl, LJN: BX5881)

Hebt u met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid verdere vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met onze advocaten. Bel op ons centrale nummer 030 252 35 20 en u wordt doorverbonden met een van onze ondernemingsrecht advocaten. Voor dat gesprek brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

 

 

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen