Handelsnaam, verwarring

Handelsnaam, verwarring

Ingevolge artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

Artikel 1 Hnw definieert een handelsnaam als “de naam waaronder een onderneming wordt gedreven”.
Aan de geldigheid van een handelsnaam wordt niet de eis gesteld van het hebben van onderscheidend vermogen. Ook een beschrijvende naam mag als handelsnaam worden gebruikt.

Het enkele gebruik maken van een handelsnaam die gelijkenis vertoont met de handelsnaam van een ander is volgens vaste rechtspraak in beginsel niet onrechtmatig, ook niet wanneer dit nadeel aan de ander toebrengt. Dat kan anders zijn indien er sprake is van voldoende ernstige bijkomende omstandigheden, bijvoorbeeld ingeval bewust is aangehaakt bij de bekendheid en het bedrijfsdebiet van een ander.

Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar moeten de handelsnamen in hun geheel worden beschouwd. Beoordeeld dient te worden of de handelsnamen in het geheel beschouwd, zo’n grote gelijkenis vertonen dat verwarringsgevaar bij het relevante publiek – de gemiddelde oplettende consument danwel het specifieke publiek waarop de ondernemingen zich richten – is te duchten. Daarbij dient rekening te worden gehouden met alle omstandigheden van het geval.