Join THE TEAM.

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire, jurist of Juridisch Secretaresse!

Zie de vacature

Inbreuk beeldmerk | Advocaten merkrecht

Op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a Beneluxverdrag intellectuele eigendom (BVIE) kan de merkhouder op grond van het uitsluitend recht dat hij door zijn inschreven merk heeft, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen verbieden een teken te gebruiken dat gelijk is aan het merk en dat in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

Hebt u met omtrent inbreuk op een beeldmerk danwel andersoortige zaken op het terrein van merkrecht vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met onze advocaten. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

Deel dit verhaal:
TEAM Advocaten

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:
BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op