Inbreuk op handelsnaam | advocaat handelsnaamrecht

Hebt u omtrent handelsnaamrecht (en/of inbreuk op een handelsnaam) vragen dan wel behoefte aan direct advies of juridische bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Bel ons op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Inbreuk op handelsnaam.

Aan een handelsnaam wordt niet de eis van onderscheidend vermogen gesteld. Een handelsnaam, die ook uit twee beschrijvende woorden mag bestaan, mag echter de taal niet monopoliseren. In een handelsnaam voorkomende beschrijvende aanduidingen mogen in beginsel ook door anderen worden gebruikt, met dien verstande dat dit gebruik geen verwarring mag wekken met de handelsnaam in het geheel.

Artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw) verbiedt het maken van inbreuk op een handelsnaam, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd of die van een eerder door een ander gevoerde handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt.
Het verbod van artikel 5 Hnw strekt zich dus niet uitsluitend uit tot het gebruik van identieke handelsnamen.

Er is slechts sprake van een inbreuk in de zin van artikel 5 Hnw indien door het voeren van die handelsnaam bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Deze verwarring kan er uit bestaan dat het publiek denkt dat het met de ene onderneming van doen heeft, terwijl het te maken heeft met de andere onderneming, maar ook dat het, bijvoorbeeld vanwege verschillende websites, weliswaar begrijpt dat de beide handelsnamen door verschillende ondernemingen worden gevoerd, maar dat het veronderstelt dat die ondernemingen een relatie met elkaar hebben. (bron www.rechtspraak.nl)