JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Informatieplicht schuldenaar omtrent inkomens- en vermogenspositie en voor verhaal vatbare goederen

Een schuldenaar is in beginsel  verplicht een schuldeiser die een veroordeling tot betaling van een geldsom jegens hem verkreeg, inlichtingen te verschaffen omtrent zijn inkomens- en vermogenspositie en omtrent voor verhaal vatbare goederen.

Hoever deze op de redelijkheid en billijkheid gebaseerde verplichting reikt, hangt af van de concrete omstandigheden van het geval, waarbij acht moet worden geslagen op het wettelijk stelsel van informatie- en verantwoordingsverplichtingen, dat er op neerkomt dat slechts een beperkte kring van personen van een schuldenaar rekening en verantwoording danwel overlegging van de boekhouding kunnen vergen (HR 20 september 1991, NJ 1991,552). (bron:www.rechtspraak.nl)

Deel dit verhaal:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen