Koop en overname – dwaling | advocaat contractenrecht

Dwaling bij overname huisartsenpraktijk met praktijkruimte. Koopster stelt teveel betaald te hebben voor praktijkruimte. Beroep op dwaling wordt afgewezen. koopster grondt haar vordering op dwaling. Hiertoe is niet voldoende dat koopster bij het sluiten van de overeenkomst is uitgegaan van een onjuiste veronderstelling. Krachtens artikel 6:228 lid 1 onder a en b BW dient alsdan tevens vast komen te staan dat deze dwaling te wijten is aan een inlichting dan wel verzwijging van de wederpartij indien geen sprake is van wederzijdse dwaling. Koopster heeft voorts gesteld dat de waarde vermeld anders is dan de werkelijke waarde. Indien dit al juist is, hetgeen door [gedaagden] wordt betwist, is de rechtbank van oordeel dat dit, gezien de onderzoeksplicht van de koper, in beginsel voor rekening van koopster dient te blijven. Dit is slechts anders indien [gedaagden] wisten of behoorden te weten dat de in deze brief vermelde waarde hoger was dan de werkelijke waarde. eiseres] heeft voorts in het kader van haar beroep op dwaling nog aangevoerd dat [gedaagden] een tijdsdruk hebben gecreëerd, waardoor koopster niet in de gelegenheid is geweest een eigen onderzoek in te stellen. De rechtbank gaat aan deze stelling voorbij. Wellicht was er een bepaalde tijdsdruk doch niet aannemelijk is dat koopster hierdoor geen tijd zou hebben gehad een eigen onderzoek in te stellen (zie: LJN: BL1440, Rechtbank Rotterdam; bron www.rechtspraak.nl).

Mocht u omtrent koop en/of dwaling vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.